Lid worden

Op dit moment geldt er een ledenstop en worden er dus geen nieuwe leden toegelaten. In de komende ALV (gepland in juli 2021) zal besproken worden hoe we hiermee omgaane