Geschiedenis

Beschrijving

De Philharmonie werd in 1840 opgericht en is daarmee de oudste nog bestaande sociëteit in Tilburg. De doelstelling was ‘het vormen eens gezelligen en vriendschappelijken krings samengesteld uit de fatsoenlijke burger klasse dezer stad’.
Dit betekende concreet dat de leden voornamelijk deel uitmaakten van de Tilburgse elite, zoals fabrikanten, medici en bestuurders. De eerste president van deze mannenclub was Pieter van Dooren en later zouden vele bekende Tilburgers hem volgen.

Het eerste gebouw van de Philharmonie stond in een verdwenen deel van de Kloosterstraat en in 1955 betrok de sociëteit de huidige locatie aan de Oude Goirleseweg. In de loop der tijd kreeg de Philharmonie diverse onderafdelingen, zoals de boogschuttersvereniging Honos Alit Arcum (sinds 1844), een kegelclub (1876), de eerste tennisclub van Tilburg (1906), een bridgeclub en de toneelvereniging The Showboat.
Daarnaast werden er traditioneel concerten, voordrachten en tentoonstellingen georganiseerd.

Pas in 1936 werden de eerste dames aangenomen, onder de voorwaarde dat zij weduwen waren van overleden leden. Zij kregen echter geen stemrecht, want het bleef statutair een herensociëteit. Sinds 1981 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen met betrekking tot het lidmaatschap.

De Philharmonie groeide sindsdien uit tot een echte familiesociëteit. In 1990 publiceerde A.P.J. Meijs het jubileumboek 150 jaar sociëteit Philharmonie 1840-1990.

Algemene gegevens

Opgericht in

1840


Producten

Gezelligheid, Cultuur, Bridgen, Tennissen, Golfen, Toneel en leuke ontmoetingen