Bridge

BC Phil op NBB bridgeportal
Dit is de clubwebsite door de bridgebond voor elke aangesloten club beschikbaar gemaakt. Op deze website vindt u vanaf dit jaar de uitslagen en  agenda.
Bij de paren uitslagen
kunt u verder inzoomen (uitslag per tafel, frequentie staten etc.) op elke blauwe link.


Algemene informatie:

Aanvang van de avond: 

Op de tafels liggen de bekende tafelborden met de tafelnummers en de speelrichtingen. Deze tafelborden zijn klaargelegd en mogen niet zonder medeweten van de wedstrijdleider gedraaid of verplaatst worden. De wedstrijdleider zorgt voor het uitdelen van de spellen, ook de eerste ronde.

Omdat velen van u graag op tijd klaar willen zijn is het van groot belang om op tijd aanwezig te zijn zodat we klokslag 19.30 uur kunnen beginnen met spelen. Als u nog wil bijpraten aan de bar onder het genot van een drankje moet u ruim eerder aanwezig zijn. Tussen 19.30 en 20.00 uur is er aan de bar geen koffie of andere drank meer te krijgen, dan wordt er verzocht aan tafel de bestelling te doen zodat we op tijd kunnen beginnen.

 Systeemkaarten:

Het gebruik van systeemkaarten wordt in alle groepen aangemoedigd en in de groepen A en B verplicht gesteld.

Wedstrijdleiding en Arbitrage:

Wedstrijdleider op alle paren avonden is Dirk Clauwens. Zoals iedere sport behoort ook bridge te worden gespeeld volgens de spelregels. Indien er zich een onregelmatigheid aan tafel voordoet ga dan niet zelf een oplossing bieden, maar vraag om de wedstrijdleider. Ook bij twijfel is het beter de wedstrijdleider te vragen. De wedstrijdleider is de arbiter.

Bij de 4-tallen avonden is Jos Pouwels wedstrijdleider en arbiter.

Hoofdarbiter is Jos Pouwels deze beslist bij alle protesten.

Opruimen:

Iedere avond wordt op het uitslagenbord aangegeven wie verantwoordelijk zijn voor het opruimen. Opruimen houdt in dat zowel de mapjes met kaarten, de tafelborden, de bidding boxen als de bruine onderleggers in de daarvoor bestemde koffers en kratten te plaatsen, graag de mapjes op volgorde. Na het inruimen moeten de koffers in de kast gezet worden. Lukt dit niet, vraag dan even hulp aan mensen die dit voor je kunnen doen. De aangewezen personen blijven verantwoordelijk, herhaaldelijk in gebreke blijven wordt bestraft met het in mindering brengen van punten.

Parkeren:

Graag zo parkeren dat er zo weinig mogelijk ruimte zit tussen de voertuigen. Niet op de invalide plaats gaan staan. Volg de aanwijzingen van de parkeerwachter en denk aan de parkeerwachter bij het naar huis gaan. Laat geen waardevolle spullen in de auto liggen.

Invallers: 

Wie verhinderd is te spelen, dient zelf voor een inval­ler te zorgen. Het is mogelijk een niet bridgelid of zelfs een niet Phillid in te laten vallen. Opgelet een niet-Phillid mag maximaal 3x invallen. Graag vooraf melden bij iemand van het bestuur. Wel vragen we u om eerst iemand van de invallijst te vragen.

Verder geldt de regel, dat men altijd zonder straf mag invallen in de groep één lager dan die, waarin men doorgaans speelt en in alle hogere groepen.

Niet gerechtigde invallers moeten worden gemeld aan de wedstrijdleider. Invallers die in geen van beide clubcompetities meespelen krijgen een bepaalde sterkte toegedeeld. Wie dus min of meer regelmatig in een bepaalde groep invalt, krijgt dus de status van die groep.

Bij overtreding van de regels wor­den de volgende bepalingen gehan­teerd:

4-TALLEN:

Bij één niet gerechtigde invaller is de maximaal haalbare score voor de overtredende partij 17 punten.

Bij meer dan één niet gerechtigde invaller is de maximaal haalbare score voor de overtredende partij 15 punten.

Het benadeelde team (zonder invaller, of met minder invallers) behoudt de reeds behaalde score en indien de score 15 of minder is wordt deze vermeerderd met de punten uit de volgende tabel.

Compensatiepunten bij een verschil in punten van:

Scoreverschil

in punten

bij 1 invaller

meer dan 1 invaller

0 – 4

1

2

6 – 10

2

3

11 - 15

3

5

16 – 20

4

7

21 – 25

5

8

Bij een gelijk aantal niet gerechtigde invallers in beide teams wordt geen strafscore opgelegd.

PAREN:

Bij één niet gerechtigde invaller is de maximaal haalbare score voor het overtredende paar 55% (= 35 punten) per ronde en bij twee niet gerechtigde invallers is de maximale score 45% (= 29 punten) per ronde.

De eventueel gecorrigeerde punten vallen toe aan de tegenpar­tij.

 

BIJ ONDUIDELIJKHEDEN BESLIST DE WEDSTRIJDLEIDER