Beste leden van Societeit Philharmonie

Na een aantal zeer intensieve jaren in het bestuur van Sociëteit Philharmonie, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter, heeft Harry Villevoye aangegeven de voorzittershamer neer te leggen.

In overleg met de andere bestuursleden zal Rob Reijnen de taak van Interim-voorzitter op zich nemen en zal het bestuur zich gaan beraden over een nieuwe voorzitter.
Medio 2017 zal het bestuur een  Algemene Ledenvergadering uitschrijven en hopelijk een nieuwe voorzitter voorstellen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
En wederom een zeer geslaagde Phil-Golfdag op 11 september 2016!


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Voor informatie en boekingen van feestelijke en zakelijke bijeenkomsten
kunt u terecht bij: www.wijnstraservices.nl of www.philharmonietilburg.nl