Beste leden van vereniging Sociëteit Philharmonie,

 

Op de ALV van 16 december jongstleden zijn – nadat de vergadering het bestuur over de jaren 2018-2019 en 2019-2020 heeft gedechargeerd – Gijs van Dooren en Liesbeth Westendorp afgetreden als bestuursleden, onder dankzegging voor hun inspanningen.

De vergadering heeft daarop ingestemd met de voordracht van het bestuur om Anne-Mieke Verbunt als bestuurslid en Teun Nolet als bestuurslid en voorzitter van het bestuur te installeren. Rob Reijnen wordt secretaris, Erik Marcus blijft penningmeester en Joris Dirken blijft bestuurslid, waarmee het bestuur dan weer compleet is.

 

Het vernieuwde bestuur heeft in de genoemde ALV een tijdsplanning gepresenteerd voor de besluitvorming rondom de toekomst van onze vereniging. Deze planning is als onderdeel van de notulen van de ALV, net als de financiële stukken, op te vragen bij het bestuur: bestuur@societeit-philharmonie.nl 

 

In deze notulen staat ook een oproep aan alle leden, om zich te melden bij het bestuur indien u als lid wilt sparren over de toekomst van onze vereniging. Er hebben inmiddels een viertal van dit soort gesprekken met in totaal 8 leden plaatsgevonden, en één afspraak staat gepland. Deze oproep geldt uiteraard nog steeds: wij zien uw aanvraag tot een afspraak graag tegemoet.

 

Hartelijke groet van uw bestuur,

Anne-Mieke, Erik, Joris, Rob, Teun

                     Gebouw Philharmonie.jpg

 

Voor informatie en boekingen van feestelijke en zakelijke bijeenkomsten

kunt u terecht bij www.wijnstracatering.nl of  info@wijnstracatering.nl